Yoga mod stress

Den videnskabelig evidens

Kigger man i den videnskabelige evidens efter effektive stress-behandlingsmetoder, er yoga en af de tilgange, som efterhånden er ret godt dokumenteret. Resultaterne fra flere studier viser, at yoga kan være en effektfuld behandlingsmetode i forhold til at afhjælpe, bedre og forebygge stresstilstande.

En jævnlig yogapraksis kan virke fremmende på positiv mental sundhed ved at øge den mentale robusthed, selvfølelsen, det generelle velbefindende og livskvaliteten hos stressramte personer (1). Faktisk har yoga vist sig betragtelig mere effektfuld på det biologiske stress-system end andre former for træning (2).

Stress og neurobiologi

Rent neurobiologisk hænger stress sammen med en ubalance i det centrale stress-respons-system (kaldet HPA-aksen) samt en overaktivitet i det sympatiske nervesystem. Yoga har i flere studier vist sig at have en hæmmende effekt på stress ved at bidrage til en bedre regulering af både det sympatiske nervesystem og HPA-aksen (2, 3).

 • Hos personer, der jævnligt praktiserer yoga, har man bl.a. påvist et reduceret kortisol-niveau (som er det langvarige og ”farlige” stresshormon), en lavere hvile-hjerterytme, et lavere blodtryk samt en reducering af blodsukker- og kolesterolniveauet (2). At yoga kan medføre reduceret kortisol-niveau, er centralt, da et reduceret kortisol-niveau virker beskyttende mod langvarig stress samt udvikling af stress-relaterede psykiske lidelser, som depression og angst (2).
 • Yoga kan ligeledes bidrage til at skabe en større aktivitet i det parasympatiske nervesystem, som er den del af nervesystemet, der hjælper krop og sind til at finde ro, slappe af og genopbygge/restituere (4).
 • På det psykologiske/mentale plan, er det fundet, at yoga også fremmer en mere positiv selvfølelse samt en øget selv-omsorg og modstandsdygtighed (1, 5).

Studie blandt erhvervsaktive med stress

I et specifikt videnskabeligt studie blandt erhvervsaktive med moderat til høj stress, viste yoga sig at være effektivt til at reducere stressniveauet, fremme mental sundhed, afhjælpe søvnløshed, angst- og depressionssymptomer samt øge det generelle velbefindende (6). I et andet studie fandt man, at traditionel yoga faktisk var lige så effektivt til at bedre den sundheds-relaterede livskvalitet som kognitiv terapi hos personer sygemeldt pga. udbrændthed (7).

Hvilke Yoga hold er bedst mod stress?

Der er ikke endnu helt klar evidens for, hvilken type yoga, der er mest effektiv mod stresstilstande. Dog er der meget, der peger i retning af, at en rolig og mindful yoga-form, der indeholder en kombination af fysiske øvelser (asana), åndedrætsøvelser (pranayama) og en form for meditation (dyahara) er langt bedre til at fremme mental sundhed og afhjælpe mentale sundhedsproblemer, end mere aktive og dynamiske yogaformer (8).

På baggrund af den videnskabelige evidens, der er tilgængelig for nuværende, kan man godt konkludere, at yoga er et rigtigt godt redskab til at afhjælpe stress-tilstande, og til at styrke den mental sundhed generelt. Yoga bør derfor helt klar overvejes som et seriøst behandlingstilbud til stressramte personer.

> Find et Yoga hold her


Kilder:

 1. Domingues RB. Modern postural yoga as a mental health promoting tool: A systematic review [Internet]. Vol. 31, Complementary Therapies in Clinical Practice. 2018. p. 248–55.
 2. Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Vol. 86, Psychoneuroendocrinology. England; 2017. p. 152–68.
 3. Pascoe MC, Bauer IE. A systematic review of randomised control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. J Psychiatr Res [Internet]. 2015;68:270–82.
 4. Uebelacker LA, Broughton MK. Yoga for Depression and Anxiety: A Review of Published Research and Implications for Healthcare Providers. Vol. 99, Rhode Island medical journal. 2016. p. 20–22.
 5. Riley KE, Park CL. How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of change and guide to future inquiry. Health Psychology Review. 2015.
 6. Maddux RE, Daukantaité D, Tellhed U. The effects of yoga on stress and psychological health among employees: an 8- and 16-week intervention study. Anxiety, Stress Coping. 2018 Mar 4;31(2):121–34.
 7. Grensman A, Acharya BD, Wändell P, Nilsson GH, Falkenberg T, Sundin Ö, et al. Effect of traditional yoga, mindfulness-based cognitive therapy, and cognitive behavioral therapy, on health related quality of life: A randomized controlled trial on patients on sick leave because of burnout. BMC Complement Altern Med [Internet]. 2018;18(1).
 8. de Manincor M, Bensoussan A, Smith C, Fahey P, Bourchier S. Establishing key components of yoga interventions for reducing depression and anxiety, and improving well-being: a Delphi method study. BMC Complement Altern Med. 2015;15(1).